Správce webu

1 2 3 9

Lehkoatletický trojboj

Ve středu se naši žáci zúčastnili Lehkoatletického trojboje, který pořádá každoročně ZŠ v Petřvaldě. V konkurenci úplných i málotřídních škol z pěti okolních obcí přivezli sportovci celkové 3. místo z pohledu počtu získaných medailí. Nejúspěšnější byli žáci 2. ročníku s jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi, a prvňáčci, kteří dovezli po jedné zlaté a jedné stříbrné. Vzhledem k tréninkovým možnostem se jedná o vynikající výkon. Malým sportovcům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. dubna 2023

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

 

Seznam je zveřejněn ke dni 13. 4. 2023

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče předškoláků,

dovoluji si Vám oznámit, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

se uskuteční

ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

     Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.  Jak už je dobrým zvykem,  připravíme rozpis návštěv, abyste se mohli přihlásit na určitou hodinu a dáme jej k dispozici  v MŠ Kateřinice. Na našich webových stránkách pod ikonkou „Přijímací řízení „najdete formuláře: Zápisní lístek, Žádost o přijetí a Žádost o odklad. Pokud přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky, nevyplňujete Zápisní lístek a k žádosti přiložíte doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny a zároveň vyjádření dětského lékaře. Je nejvyšší čas toto začít vyřizovat. Těm z Vás, kdo nejste zcela přesvědčeni o zralosti svého dítěte, a nejenom Vám, doporučuji otevřít si příručku Chystáme se do 1. třídy, kterou rovněž najdete  pod výše zmiňovanou ikonkou. Kdo má zájem, může si ještě před samotným zápisem školu projít virtuálně.

Těšíme se na Vás!

Vánoční setkání u stromečku ve škole

Ve středu 21. prosince pořádáme pro všechny zájemce z řad rodičů i prarodičů  „Vánoční setkání u stromečku“.

Začátek akce: od 15.00 hodin

Co vás čeká?

 • výroba jednoduchých vánočních ozdob
 • vánoční jarmark – prodej dětských výrobků
 • malé občerstvení

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Podzim ve škole a ve školní družině

Škola není jenom o učení a vzdělávání, alespoň ta naše ne. Škola je i zábava a hra. Do našich her se snažíme  přitáhnout i rodiče, a proto jsme během podzimních měsíců připravili akce laděné podle kalendáře a určené pro celou rodinu.

Pouštění draků je sice typická podzimní činnost, ale my jsme chtěli trošku něco jiného, takže v říjnu proběhla akce s názvem „Boj s drakem Kazimírem“. Děti se jako správní rytíři zdokonalovaly hned v několika dovednostech:  jezdily na koni, cvičily správnou techniku boje s mečem, oblékaly rytířskou výzbroj,  to vše s pomocí maminek a tatínků. Výsledkem pak byla společně vytvořená báseň.  Kdo vše zvládl, mohl se těšit na malou odměnu.

V listopadu proběhla druhá akce s názvem „ Škola plná strašidel“. Zájemci přišli do školy až po setmění vybaveni baterkami a během hodinové prohlídky prošli s průvodkyní školu od sklepa až po půdu nebo naopak od půdy až po sklep.  V každé z místností  čekalo nějaké strašidlo, které se ve škole zabydlelo, děti si vyslechly jeho krátký popis a pak je musely splnit jednoduchý úkol.  Poslední strašidlo  Chrastílek si připravilo krátkou stezku přes školní zahradu, která byla osvícená jen lampióny, a děti musely projevit kus odvahy, aby trasu prošly. Odměna za statečnost je čekala na konci a nutno říci, že si ji vyzvedli všichni.

Poslední listopadový víkend a hned ten následující děti vystoupily s programem na tradičním „Rozsvěcování vánočních stromů“ v Trnávce a v Kateřinicích.

Činnosti ve školní družině jsou v tomto školním roce zaměřeny na cestování po celém světě.

Děti jsou rozděleny do třech týmů a jejich úkolem je nasbírat co nejvíce vlajek do  mapy, kterou si samy vyrobily. Během podzimu procestovaly celou Evropu a Ameriku,  poznávaly zajímavosti obou těchto kontinentů.  Zjistily, kdo byli bohyně Európa a Kryštof Kolumbus,  seznámily se s životem Indiánů a Vikingů,  ochutnaly vlastnoručně uvařené pokrmy z brambor,  upekly sušenky. Nezapomělo se také na sporty, kterými žijí Evropa i Amerika, ať se jedná o fotbal, hokej nebo  vytrvalostní hodinový závod Le Mans.  Všechno si děti vyzkoušely při vzájemných utkáních.

Aby toho nebylo málo, došlo i na módu, což se líbilo hlavně děvčatům.  Vyráběly se šaty a šperky na módní přehlídku,  z listů děti vytvořily zvláštního tvora Listotvora nebo také lampióny.

Další světadíly je čekají .

Součástí školní družiny je i kroužek s názvem Paleta, jehož  zaměření je  především výtvarné.  Přihlášené děti krásně vyzdobily okenní parapety, vyrobily anděly a oblohu – nebe pro náš adventní kalendář.  Zapojily se také do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo hnutí Brontosaurus. Ze všech výtvarných děl byly po dlouhém zvažování odeslány práce  Adrianky, Johanky, Adélky a Ely. Uvidíme, zda uspějí.

Poslední  činností, kterou družina na podzim žila, byla výroba adventního kalendáře.  Paní vychovatelka opět oslovila organizace z celé republiky , aby přispěly do kalendáře příběhem s andělskou tématikou. Do projektu se přihlásilo 24 školních družin z celé ČR, kalendář je vytvořen z jejich příspěvků, které si teď v družině čteme.

Adventní kalendář najdete pod ikonkou Školní družina.

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Z důvodu stále probíhajících prací ve školní budově se zahájení školního roku posouvá na pondělí 5. září 2022 v 8.00 hodin.

 Za příznivého počasí se sejdeme na školní zahradě, v opačném případě v jednotlivých třídách.

Žáci si přinesou podepsané přezůvky, prvňáčci přijdou i s aktovkami.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» – освіта)

 

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи /

Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:  6. června 2022 od 12.00 do 14.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: budova ZŠ Trnávka

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:          4

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi , nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 • místo bydliště

 

V Trnávce dne/дата 20. 5 2022                                                

 Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 Mgr. Ivana Vidličková

 

 

Výsledky přijímacího řízení ze dne 7. dubna 2022

 

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2022/2023 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,  112, 113.

Odklad povinné školní docházky byl udělen uchazeči s registračním číslem: 111

 

Seznam je zveřejněn ke dni 12. 4. 2022

1 2 3 9

Vyhledávání

Odkazy