Organizace školního roku 2023–2024

Pedagogické porady:
1. 9. 2023 – zahajovací
20. 11. 2023 – 1. čtvrtletí
22. 1. 2024 – pololetní klasifikační
15. 4. 2024 – 3. čtvrtletí
17. 6. 2024 – závěrečná klasifikační
Třídní schůzky:
5. 9. 2023 – klasické v 16 hod.
21. 11. 2023 – individuální 16–17 hod.
16. 4. 2024 – individuální 15–17 hod.

Zápis do 1. ročníku: 9. 4. 2024 od 13:30 do 17 hodin v budově školy.

Koncem března si můžete rezervovat čas zápisu v MŠ v Kateřinicích popřípadě telefonicky č. 721860170. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Budeme potřebovat vyplněnou žádost, kterou odevzdáte v MŠ do 2. 4. 2024 nebo přímo ve škole.  Žádost bude k vyzvednutí v MŠ od března 2024 nebo na stránkách naší školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k vytíženosti pedagogicko-psychologické poraden doporučujeme objednání dítěte k vyšetření do konce ledna.

 

Vyhledávání

Odkazy