Přijímací řízení – zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe do 2. 4.  2024 v MŠ Kateřinice nebo v ZŠ Trnávka. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy https://www.zs.trnavka.cz/zakladni-skola/prijimaci-rizeni-zapis-do-1-rocniku/. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k tomu, že pedagogicko-psychologické poradny jsou vytížené, doporučujeme objednání dítěte do konce ledna.

Zápis se koná 9. 4. 2024 od 13:30 do 17 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky.

Vyhledávání

Odkazy