PF 2022

Vážení rodiče, jménem všech zaměstnanců školy vám přeji krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2022. Už to bude znít jako klišé, ale pevně věřím, že nový rok bude více nakloněn osobním setkáním, a budeme moci společně organizovat akce, o které jsme byli doposud ochuzeni. A protože jste opravdu byli ochuzeni o zážitek ze společného vystoupení dětí na “Rozsvěcování”, nabízíme tento odkaz, jehož spuštění si naplánujte na volnou chvilku a pokochejte se. VidličkováVýsledky přijímacího řízení ze dne 28. 4. 2021

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje, že:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2021/2022 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115.

Odklad povinné školní docházky byl udělen uchazeči s registračním číslem: 116

 

Seznam je zveřejněn ke dni 28. 4. 2021

 

ZŠ Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace informuje, že v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a na základě mimořádných opatření MZČR MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ; 47828/2020-21/MIN/KAN ; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravující zákon č. 94/2021 Sb. provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Zápis do 1. ročníku – změna

Vážení rodiče,

 z důvodu nepříznivé pandemické situace není možné zorganizovat prezenční způsob zápisu do 1. ročníku.

Zápis bude tedy probíhat distanční formou, a to v rozmezí dnů od 14. 4. do 28. 4.2021.

Tímto se prodlužuje termín podání žádostí.

Jak budete postupovat:

  1. Pod ikonkou „Přijímací řízení“ najdete formuláře Žádost o přijetí a Zápisní lístek, vytisknete, vyplníte a zašlete
  2. do datové schránky školy (h46mthv)
  3. emailem s elektronickým podpisem na adresu zstrnavka89@gmail.com
  4. poštou na adresu ZŠ Trnávka, Trnávka 89, 742 58
  5. osobně (pokud zvolíte tento způsob, schránka pro sběr žádostí bude připravena každý pracovní den od 6. 4. do 28. 4. v době od 8.00 do 11.30. Z bezpečnostních důvodů nebudeme nechávat schránku volně přístupnou mimo tento časový úsek.
  6. Pokud požadujete odklad, vyplníte Žádost o odklad, kterou najdete taktéž pod ikonkou „Přijímací řízení“. K této žádosti přiložíte:
  7. vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
  8. potvrzení dětského lékaře

Zašlete na školu některým z výše uvedených způsobů.

Upozorňuji, že bez přiložených dokumentů nemůže být žádosti o odklad vyhověno a musí být přerušeno správní řízení do doby jejich nabytí, nejpozději do 31. 5. 2021.

  1. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a emailu, který nám, prosím, nezapomeňte čitelně uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče předškoláků, 

dovoluji si Vám oznámit, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

se uskuteční

ve středu 14. dubna 2021 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.  Doufejme, že osobní přítomnost žáků u zápisu už bude možná, rozhodně zase připravíme rozpis návštěv, abyste se mohli přihlásit na určitou hodinu. K dispozici bude v MŠ Kateřinice. Na našich webových stránkách pod ikonkou “Přijímací řízení “najdete formuláře: Zápisní lístek, Žádost o přijetí a Žádost o odklad. Pokud přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky, nevyplňujete Zápisní lístek a k žádosti předložíte doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny a zároveň od dětského lékaře. Je nejvyšší čas toto začít vyřizovat. Těm z Vás, kdo nejste zcela přesvědčeni o zralosti svého dítěte, a nejenom Vám, doporučuji otevřít si příručku Chystáme se do 1. třídy, kterou rovněž najdete  pod výše zmiňovanou ikonkou. 

         Těšíme se na Vás!

Adventní kalendář

Během uzavření školy, v době od 14. října 2020 do 17. 11. 2020, sice děti nemohly docházet do školní družiny, ale paní vychovatelka nezahálela a vyřešila to velmi šikovně.

Prostřednictvím sociálních sítí oslovila kolegyně ze školních družin po celé republice, aby se s dětmi zapojily do tvorby netradičního adventního kalendáře, jehož obsahem nebudou sladkosti, ale nějaký vánoční příběh. Výzva nezůstala bez odezvy, přihlásilo se 24 školských zařízení, každé z nich zaslalo jeden příběh, a tak mohl vzniknout on-line kalendář, který obsahuje 24 různorodých příběhů, jež mohou zpestřit dlouhé každodenní čekání na Ježíška.

Naši školu reprezentuje v kalendáři příběh Barunky, žákyně 1. ročníku, za což jí patří pochvala a zvláštní poděkování jejím rodičům, bez nichž by to sama nezvládla.

Tvoření přes internet

Adventní kalendář nebyla jediná akce naší družiny, paní vychovatelka nedala dětem ani rodičům zahálet a vyzvala je k on-line tvoření.

Rodiče s dětmi kreslili podle zadání krásné obrázky, z nichž mnohé teď zdobí stěny školního schodiště. Ale to není všechno, součástí on-line tvoření byly i speciální úkoly, jako třeba vyhlášení výtvarné soutěže s názvem „Listotvor“. Z devíti zaslaných fotografií vybrala porota jednoho vítěze, a tím byl „Pumpálek“ opět naší Barunky.

Touto cestou děkuji všem rodičům, kteří se do těchto akcí s dětmi zapojili, velké poděkování patří paní vychovatelce Kristýně, která toto všechno připravila a vymyslela.

Adventní kalendář najdete pod ikonkou Školní družina, fotogalerie.

Adventní kalendář.pdf

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2021  v 8.00 hodin:

a) V případě příznivého počasí na školní zahradě, zájemci z řad rodičů nejen prvňáčků jsou zváni.

b) V opačném případě uvnitř budovy školy, tentokrát bude vstup umožněn pouze rodičům prvňáčků, a to s rouškou.

Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 24.4.2020

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2020/2021 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

 

Seznam je zveřejněn ke dni 28. 4. 2020

 

 

Mgr. Ivana Vidličková

ředitelka

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti Vaší i Vašich dětí.

K dispozici máte 3 formuláře – Žádost o přijetí,  Žádost o odklad a Zápisní lístek.

pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

pdf

Zápisní list 2019

pdf

Žádost o odklad.docx

Vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní lístek, zašlete prostřednictvím datové schránky (h46mthv), emailu zstrnavka89@gmail.com nebo poštou na adresu Základní škola Trnávka, Trnávka 89, 742 58.

Pokud požadujete odklad, vyplňte příslušný formulář, přiložte vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení dětského lékaře, zašlete na adresu školy. Pokud nemáte dosud potřebné dokumenty, zašlete jen žádost, správní řízení bude přerušeno. Zatím nedokážu říci, kdy školní poradenská zařízení začnou fungovat.

Toto vše můžete zasílat v rozmezí od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím emailu, který nám, prosím, nezapomeňte uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

 

                     

1 2 3 7