ZŠ Trnávka

Naše vesnice očima dětí

Naše školní družina vytvořila projekt, který jsme nazvali „Naše vesnice očima dětí“. Pomocí Facebooku  jsem oslovila školní družiny napříč České republiky (do projektu se zapojilo 25 malotřídních či vesnických škol), které měly za úkol vytvořit příspěvek zajímavých a méně známých míst ze své obce. Z těchto článků jsem poté vytvořila cestovatelskou příručku, ve které můžete najít inspiraci nejen na letní prázdniny.

Kristýna Šindlová


Cyklistický výlet

Začátkem června jsme v hodinách tělesné výchovy vyrazili na cyklistický výlet. Nejdříve s dětmi z třetí třídy a druhý den s žáky druhého ročníku. Děti si nejdříve zopakovaly pravidla silničního provozu, poté si vyzkoušely jízdu na kole v rozmanitém terénu. Trasu dlouhou cca 10 km, která vedla v okolí Trnávky, zvládli všichni s nadšením.

Kristýna Šindlová

 

Atletické závody v Brušperku

V květnu proběhlo v naší škole školní kolo lehkoatletického trojboje. Nejlepší z každé kategorie pak měli možnost předvést svůj výkon na atletických závodech, které pořádala Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk. V konkurenci deseti základních škol z okolí, se nám opravdu dařilo a přivezli jsme devět cenných kovů a mnoho zážitků. Všem dětem děkujeme a vítězům gratulujeme. Fotky najdete v galerii.

Kristýna Šindlová

Výprava do obory Sovinec

Poslední květnový pátek jsme s dětmi oslavili jejich den. Rozdělili jsme je do čtyř týmů a společně jsme se vydali plnit osm úkolů, při kterých se děti dozvěděly, kdy a kde se začal slavit den dětí, zahrály si hry z různých kontinentů. Cesta k oboře nám tak krásně ubíhala. Tam jsme se po dlouhé cestě občerstvili, počkali na ostatní týmy a vydali se pro poklad, který tam na nás čekal. Cestu zpět jsme si zkrátili přes oboru, kde jsme viděli její obyvatelé – jelence viržinské. Děti byly z výpravy nadšené a nikomu ani nepřišlo, že ušel 8 km. Fotky najdete v galerii.

Kristýna Šindlová

Pasování na čtenáře

Školní rok se chýlí pomalu ke konci a naši prvňáci se naučili to nejdůležitější trivium pro budoucí život.

Jako každý rok i na letošní prvňáky čekalo slavnostní pasování na čtenáře.

Rokem plným pohádek je provázel pan král Ota I., který ověřoval jejich zdatnost a píli nelehkými úkoly.

Prvňáci luštili hádanky, vyhledávali pohádkové postavy a doplňovali slova do básničky. Dále četli neznámý text a odpovídali na otázky. Kdo si troufl, svými slovy odříkal jeho obsah. Vše stvrdili svým slibem a podpisem.

Všichni prokázali dobrou úroveň čtení a byli za to řádně pasováni a odměněni.

Přejme jim mnoho krásných zážitků s knihou, která otevírá dveře do všech koutů světa. Hlavně do světa poznání a vědění. (Fotky najdete v galerii.)

Martina Kartáková

Návštěva ZŠ Petřvald

Ve středu 22. května jsme s dětmi ze čtvrtého ročníku navštívili Základní školu Petřvald. Vzhledem k tomu, že většina žáků po ukončení docházky na naší škole odchází právě do Petřvaldu, rozhodli jsme se využít pozvání paní ředitelky Valušákové a vyrazili jsme „zmapovat terén“.

S petřvaldskými žáky jsme strávili příjemných pět vyučovacích hodin. Vyzkoušeli jsme si skupinovou práci v matematice, s využitím krásné venkovní učebny. Po překonání počátečního ostychu děti navázaly nová přátelství a práce jim šla od ruky i v dalších hodinách. Největší úspěch měla hodina tělesné výchovy. Míčové hry, velikost tělocvičny, samostatné šatny a možnost změřit síly s budoucími spolužáky děti nadchla a velmi aktivně se do hodiny zapojily. Dopoledne jsme zakončili návštěvou jídelny, kde nám usměvavé paní kuchařky daly výborný oběd. Všechny děti čtvrtého ročníku se na nový školní rok v petřvaldské škole velmi těší.

Jana Rabinská

In line brusle v tělesné výchově

V rámci hodin tělesné výchovy si pro nás paní asistentka Andrea připravila mini trénink na kolečkových bruslích. Některé děti na nich stály poprvé, jiné si pod vedením paní asistentky zdokonalovaly své dovednosti. Do konce školního roku bychom chtěly zvládnout ještě jeden. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům za spolupráci a asistentce Andrejce za přínosnou hodinu. Fotky naleznete v galerii.

Kristýna Šindlová

Rodinná olympiáda

Rodinná olympiáda

Rodinná olympiáda – to je název naší předposlední společné akce. Jak už nadpis napoví, jednalo se o aktivity rodinných týmů, které byly zaměřeny na spolupráci a komunikaci. Rodiče či prarodiče si s dětmi vyzkoušeli skládání prostěradel, skákání panáka, společně loupali brambory, četli pohádky, zatloukali hřebíky nebo vynášeli odpadky. Po vyhodnocení jsme si zazpívali u ohně a dali si něco na zub. Fotky najdete v galerii.

Kristýna Šindlová

Vyhledávání

Odkazy