ZŠ Trnávka

Krásy podzimu

Dne 26. 9. 2023 proběhl v naší škole projektový den na téma KRÁSY PODZIMU. Součástí aktivit byly různé úkoly pro žáky již během dopoledne, kdy děti tvořily plakát, vyjadřující podzim, hrály hry s podzimní tématikou, kreslily draky, pekly a připravovaly pohoštění na odpoledne, kdy se k nám připojili rodiče. Děti s rodiči plnili 5 úkolů a jejich splnění bylo vstupenkou na tvoření ve škole, kde na ně čekaly přírodniny a dýně k ozdobení a samozřejmě dopoledne upečené dobrůtky. Fotky jsou vloženy v galerii.

Děkuji všem pracovníkům školy za přípravu a organizaci, zvlášť p. vychovatelce Šindlové, která s tímto nápadem přišla.

 

Vítání podzimu

V úterý 26. 9. 2023 proběhne projektový den VÍTÁNÍ PODZIMU, děti budou tvořit a zpracovávat přírodniny, učit podle rozvrhu se nebudeme. V odpoledních hodinách (od 15:30 h.) proběhne akce s rodiči. Jste srdečně zváni.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Plavání

Od 8. 9. 2023 do 01.12.2023 jezdíme na plavecký výcvik na bazén v Brušperku.

Odjezd od školy 7:35, po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.

Další informace budou předány na třídní schůzce nebo jiným způsobem.

Třídní schůzky

Dne 5.9.2023 v 16 hod se konají společné třídní schůzky:

  • volba zástupce do školské rady
  • informace k nejbližším akcím

Jste srdečně zváni Mgr. Hana Cholevová a ostatní učitelé.

Lehkoatletický trojboj

Ve středu se naši žáci zúčastnili Lehkoatletického trojboje, který pořádá každoročně ZŠ v Petřvaldě. V konkurenci úplných i málotřídních škol z pěti okolních obcí přivezli sportovci celkové 3. místo z pohledu počtu získaných medailí. Nejúspěšnější byli žáci 2. ročníku s jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi, a prvňáčci, kteří dovezli po jedné zlaté a jedné stříbrné. Vzhledem k tréninkovým možnostem se jedná o vynikající výkon. Malým sportovcům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. dubna 2023

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

 

Seznam je zveřejněn ke dni 13. 4. 2023

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče předškoláků,

dovoluji si Vám oznámit, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

se uskuteční

ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

     Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.  Jak už je dobrým zvykem,  připravíme rozpis návštěv, abyste se mohli přihlásit na určitou hodinu a dáme jej k dispozici  v MŠ Kateřinice. Na našich webových stránkách pod ikonkou „Přijímací řízení „najdete formuláře: Zápisní lístek, Žádost o přijetí a Žádost o odklad. Pokud přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky, nevyplňujete Zápisní lístek a k žádosti přiložíte doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny a zároveň vyjádření dětského lékaře. Je nejvyšší čas toto začít vyřizovat. Těm z Vás, kdo nejste zcela přesvědčeni o zralosti svého dítěte, a nejenom Vám, doporučuji otevřít si příručku Chystáme se do 1. třídy, kterou rovněž najdete  pod výše zmiňovanou ikonkou. Kdo má zájem, může si ještě před samotným zápisem školu projít virtuálně.

Těšíme se na Vás!

Vyhledávání

Odkazy