Výtvarná soutěž

Hasičský záchranný sbor Nového Jičína vyhlásil pro žáky základních škol výtvarnou soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí“. Soutěž je rozdělena do několika věkových kategorií. 1. kategorii tvoří žáci 1. a 2. ročníku, 2. kategorii pak ti starší. Z naší školy po pečlivém výběru odesíláme do okresního kola soutěže práce těchto žáků.  Uvidíme, zda uspějí v konkurenci ostatních škol.

1. kategorie                                                                                      2.kategorie

–          Ondřej H. a Vanesa CH.                                                              – Filip R. a Daniel S.

–          Natálie G. a Anna S.                                                      – Anna L. a Linda B.

–          Zuzana J. a Lilien P.                                                        – Tadeáš S. a Nikol K.

 

Vejce malovaný

VEJCE MALOVANÝ- tak jsme nazvali velikonoční výtvarnou dílnu, která se konala poslední březnový den. Děti s rodiči byli rozděleni do dvou skupin a soutěžili o vytvoření co nejkrásnější kraslice. Po asi hodinovém malování, kreslení, lepení a stříhání se bílá polystyrenová vajíčka změnila k nepoznání. A mohli jsme jít rozhodnout, která tři vajíčka z každé skupiny se nejvíce povedla. Po pečlivém zhodnocení a spočítání všech bodů to dopadlo následovně:

  1. Skupina                                                                              2. Skupina
  2. místo-  Natálka G.                                                          1. místo-Hanka Š.
  3. místo-  Natálka Č.                                                          2. místo- Adélka Z.
  4. místo- Míša W.                                                              3. místo-Dominik Š.

 

Strašidelná škola

Ve středu 3. prosince se zájemci z řad rodičů i žáků sešli ve škole za začínajícího soumraku, aby se něco dověděli o tom, co se ve školní budově děje v době, kdy ji všichni opustí, tj. žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci.  Během asi hodinové prohlídky si rodiče i děti, rozdělení do čtyř skupin a vybavení baterkami, prohlédli školu od sklepa až po půdu a vyslechli si povídání o tom, kde jaké strašidlo žije, zda je hodné či naopak škodící a zlobivé. Přitom plnili několik úkolů, z nichž některé pomohly strašidla zahnat, jiné naopak zapříčinily to, že strašidýlko ve škole zůstalo a zůstane dál a bude v ní hlídat dobrou náladu či pořádek. Všem skupinám se podařilo úkoly bezchybně splnit, takže jsme vyhnali Vrzníčka i Mrzoutka, ale ve škole dál působí skřítci  Nechutič a Bincovník. Uvidíme, možná, že po Vánocích zmizí i oni. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další podobnou akci.

Podzimní dovádění

V předposledním říjnovém dni jsme pořádali akci nazvanou „Podzimní dovádění“. Děti společně s rodiči či prarodiči vytvořily dvojčlenná, popřípadě trojčlenná družstva a ta společně soutěžila v celkem šesti podzimních sportovních disciplínách: běh s obručí, cvrnkání kuličky, chůze na chůdách, hod vlaštovkou, panák a čára.

Všechny výkony byly poctivě změřeny a zapsány do hrací karty. Po pečlivém propočítání všech výsledků se na prvních třech místech umístili:

  1. Anička Sklenáková s tatínkem
  2. Matouš Rejlek s maminkou
  3. Natálka Géryková s tatínkem

Děkujeme všem zúčastněných a těšíme se zase někdy příště.

 

Bylo – nebylo

Bylo, nebylo…, takto jsme pojmenovali akci, jejímž cílem bylo přiblížit nejenom dětem, ale i jejich rodičům, střípky z historie naší obce, a která proběhla ve čtvrtek 25. 9. 2014.

Ve dvou asi třicetičlenných skupinách žáci s rodiči a učiteli absolvovali okružní procházku celou obcí, která měla celkem 19 naučných zastávek. Dověděli se třeba, kdo byl pan Kuboš, jak to dopadlo s řezníkem Fišarem, proč už nejsou v obci žádné mlýny, jak dopadl pán z Harrasova a jiné zajímavosti. Prostřednictvím dobových fotografií pak všichni zúčastnění mohli porovnat vzhled domu či místa v minulosti s tím, jak vypadá dnes. Pozorným posluchačům jistě nic neuniklo, a proto zcela bez problémů během cesty vyřešili zábavný kvíz. Všichni dorazili do cíle bez újmy na zdraví, možná trošku unavení a hladoví, ale určitě s dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Děkujeme za účast, věříme, že se akce setkala s kladným ohlasem, a kdoví, možná se setkáme na dalším pokračování, třeba Bylo, nebylo…v Kateřinicích.

Zahájení školního roku 2014 / 2015

Slavnostní zahájení školního roku 2014 / 2015 proběhne v pondělí 1.9. 2014 v 8.00 za příznivého počasí na školní zahradě, v opačném případě v budově školy.Žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci přijdou i s aktovkami. Školní jídelna a družina budou v provozu od 2.9. 2014.

Čarodějnická výstava

Předvečer filipojakubské noci využili někteří z Vás k prohlídce čarodějnické výstavy, kde mohli spatřit věci z každodenního života čarodějnic. K vidění byly chaloupky na kuří nožce, čarodějnické klobouky, amulety, škapulíře, černé kočky a kocouři, čarodějnická havěť- ropuchy a netopýři, lektvary i čarodějné lexikony… Mnozí napsali své dojmy do knihy „Libosti a nelibosti“ a hodili nějakou tu korunku do čarodějnické pokladny.

 Moc Vám děkujeme a těšíme se na další setkání.