Čtení pod lampou

 

Měsíc březen se prezentuje jako měsíc knih a s tím souvisejícího čtenářství.  Proto se naše další společná akce pro rodiče a děti týkala této aktivity.

Sešli jsme se společně poslední březnový den na „Čtení pod lampou.“ Rodiče i vyučující společně dětem předčítali úryvky ze dvou knížek: Kamarádi duchové a Strašidelné pohádky.

Pozorným posluchačům bylo hned jasné, že hlavními hrdiny jsou strašidla, duchové a jiné pohádkové bytosti.

Z tohoto důvodu byly úkoly, které rodiče s dětmi plnili po přečtení knihy, zaměřeny na tuto oblast. Každá rodina si vyrobila své vlastní strašidelné pexeso a následně se utkala s dalšími rodinnými týmy v této stolní hře.  V konečném finále se utkalo 5 nejlepších rodin.

Z tohoto klání pak vzešli vítězové:

  1. skupina – Karolínka C. s maminkou
  2. skupina – Terezka B. s maminkou

Oba týmy získaly za první místo dort a strašidelnou záložku. Ještě jednou moc děkujeme paní K. Vaňkové, která pro tuto příležitost dorty upekla.

Kdo slaví svátek v prosinci?

Poslední školní den před Vánocemi jsme pro děti přichystali projektový den –„Kdo slaví svátek v prosinci?“. Děti byly rozděleny do pěti skupin, které se v půlhodinových intervalech střídaly na jednotlivých stanovištích. Zde se seznámily s důležitými jmény jako svatá Lucie, Kateřina či svatý Ambrož, Mikuláš, Štěpán a vyzkoušely si činnosti, které souvisí s předešlými jmény. U Lucie jsme soutěžili v pantomimě, u Kateřiny jsme vyráběli obálky, do níž jsme kreslili svá tajná přání. Ambrož vyzkoušel náš postřeh, Štěpán naše hudební nadání a Mikuláš náš kuchařský um. Protože děti byly moc šikovné a v prosinci slavíme narození Ježíška, dostal každý malý vánoční dáreček…

Rozsviťme lampióny

Listopad-je podle nás měsíc světýlek, svíček, lampiónů, proto se další akce, kterou jsme pro rodiče a žáky připravili, jmenovala „Rozsviťme lampióny“. Již podle názvu je jasné, že cílem bylo rozsvítit lampióny, které si děti s rodiči vyrobily. Po asi hodinovém vytváření byly lampiónky na světě. Ale k jejich rozsvícení chyběla ještě svíčka, tu si však děti musely vybojovat. Jejich nepřítelem byl skřet Ohnivák, který si pro ně připravil pět nesnadných úkolů. Avšak my v naší škole máme děti velmi šikovné a společným úsilím s rodiči skřeta přemohly. Každý dostal za odměnu svíčku a malou sladkost a poté nastala ta očekávaná chvíle- rozsvícení lampiónů.

Jablíčkový den

Před podzimními prázdninami, v úterý 27. října, jsme pro děti připravili projektový den s názvem „Jablíčkový“.

Cílem tohoto projektu bylo dovědět se co nejvíce zajímavostí o jablku, ovoci, které je dnes běžně dostupné po celý rok, je úplně obyčejné a přesto v sobě skrývá netušené bohatství. Děti pracovaly v různorodých skupinách: luštily kvízy, skládaly jablíčkové puzzle, louhovaly, sušily a loupaly pomyslná jablka, společně pracovaly na jablíčkové loutkové pohádce, kterou na závěr každá skupina zahrála.

Vrcholem celého dne pak byla společná konzumace jablečného štrúdlu, který si každá skupinka připravila a upekla. Co jsme si udělali vlastníma rukama, to nám nejvíc chutná, a v tomto případě se toto potvrdilo. Po štrúdlech se jenom zaprášilo.

Bramborová olympiáda

První společnou akcí, kterou jsme přichystali pro rodiče a děti, byla „Bramborová olympiáda“. Ta se konala 19. října, kdy se konečně umoudřilo počasí. Proč bramborová? Jednoduše proto, že místo různého sportovního náčiní všichni soutěžící používali obyčejné brambory. Takže s bramborami si olympionici zahráli pétanque, lakros, baseball, badminton, molkky i kroket. A protože to byla olympiáda bramborová, všichni ti, kdo neobsadili medailová místa, získali místo čtvrté, čili bramborové.

Medaile získaly dvojice:

  1. Karolínka s maminkou
  2. Lukáš se sestrou
  3. Johanka s maminkou

 

Výsledky přijímacího řízení ze dne 10. 2. 2016

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113.

O přijetí uchazeče pod níže uvedeným registračním číslem nebylo dosud rozhodnuto: 105, 108,109, 114, 115.

Seznam je zveřejněn ke dni 11. 2. 2016

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 se uskuteční ve středu 10. února 2016 od 14.00 do 17.00 hod. ve škole.

Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2016 dovrší šesti let věku a také dětí, kterým byl v roce 2015 povolen odklad školní docházky.

     K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

     Jestliže jsou rodiče přesvědčeni o nutnosti odkladu školní docházky, dostaví se k zápisu rovněž a zde si vyplní formulář se žádostí o odklad. O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst. 1. školského zákona. K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a  dětského lékaře. V případě, že obě tato doporučení nemá k dispozici, správní řízení bude přerušeno do doby, než obě doporučení získá, a to nejpozději do 31. května 2015. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

     Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve škole líbit. 

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy

Turnaj Molkky

Ve středu 17. 6. od 13 do 14 hodin proběhl ve školní družině miniturnaj ve vikingské hře „Molkky“.  Turnaje se zúčastnilo 14 dvojic, které byly rozděleny do třech skupin. V každé skupině vyhrála vždy jedna dvojice, která obdržela cenu. Celkovým vítězem se stal Daniel Seidler. Tři hrací sady Molkky a odměny pro vítěze nám zaslala firma ALBI.

Vítězové skupin:

–         Tadeáš Novák a Matěj Sýkora

–         Daniel Seidler a Jiří Ožana

–         Tomáš Slíva a pí.vychovatelka Matýsková

Detektivové

V detektivy se proměnili ti, kteří přišli ve čtvrtek 23. 4. na stejnojmennou akci. Cílem našeho setkání bylo vypátrat příjmení nezbedy Vincenta, který v okolí školy dělá nepořádek. Rodiče a děti se sešli u školy, kde obdrželi hrací kartu se zašifrovanými místy. Pokud indicie rozluštili, čekaly je na určených místech úkoly, které museli splnit, aby získali písmena z Vincentova příjmení. Po absolvování celé trasy se všichni „detektivové“ vrátili zpět ke škole, kde po vyluštění Vincentova příjmení obdrželi malou odměnu.