Základní informace o škole

Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace je malotřídní škola, v posledních letech se čtyřmi postupnými ročníky, které jsou organizovány ve třech třídách. Školu navštěvují děti z obcí Trnávka a Kateřinice, v dalším vzdělávání pak pokračují převážně na ZŠ Petřvald, která je spádovou školou.

Budova školy je situována na hranici mezi obcemi Trnávka a Kateřinice, mimo hlavní cestu a výstavbu, v krásném klidném prostředí přírodní rezervace, v blízkosti je les, potok, soustava rybníků, což přímo vybízí k praktickému využití ve výuce. Budova je vybavena plastovými okny, zateplena a nově omítnuta.

V přízemí školy je umístěna vstupní hala – šatna, třída, která slouží zároveň i jako tělocvična a odpoledne je k dispozici školní družině, jídelna a kuchyň s výdejnou. Stravování je pro žáky zajištěno dovozem teplé stravy ze školní jídelny při ZŠ Petřvald. Školní družina má kapacitu 30 žáků a pracuje od 11.45 do 16.00 hodin.

V mezipatře se nacházejí žákovské toalety, v prvním patře pak dvě učebny, součástí jedné z nich je počítačová učebna se 4 PC, ředitelna a kabinety.

Škola každoročně investuje nemalé prostředky do vybavení pomůckami, didaktickou technikou. Ve dvou třídách jsou k dispozici interaktivní tabule, v jedná pak velká interaktivní televize, žáci mají možnost pracovat na počítačích v jednotlivých třídách i v samostatně zřízené počítačové učebně, která je jim k dispozici i o přestávkách.

Prvotní snahou všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy je vytvořit bez stresové, pohodové prostředí pro děti, to vše ale bez snížení nároků na kvalitu jejich práce.

Žáci, kteří odcházejí z naší školy na školy plně organizované, se podle informací z těchto škol řadí k nejlépe hodnoceným a velká většina z nich nemá výrazné problémy se zařazením a adaptací na nové učební podmínky.

Škola je otevřena rodičům jak po stránce formální (třídní schůzky, pohovory, informace prostřednictvím portálu Škola online), tak i po stránce neformální (společné akce, pracovní dílny).

Vyhledávání

Odkazy