Školní jídena

Informace ke stravování žáků

Ve školní jídelně se stravují pouze ti žáci, kteří mají řádnou přihlášku ke stravování a mají vyřízeno povolení k inkasu z účtu své banky ve prospěch účtu Školní jídelny při ZŠ Petřvald (182 234 931/0300), odkud je strava dovážena.

Ceny stravného jsou dotovány, rozděleny podle věku žáků, nezapočítávají se do nich náklady na mzdy a režie.
·        Žáci ZŠ 6 let – oběd 30 Kč
·        Žáci ZŠ 7-10 let – oběd 33 Kč
·        Žáci ZŠ 11-14 let – oběd 35 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Odhlašování a přihlašování obědů se řídí přesně stanovenými pravidly:

 • zákonní zástupci odhlašují stravu den předem do 13.00 hodin prostřednictvím portálu e-strava, případně telefonicky na čísle 556 754 226 v tom případě, že nepřítomnost žáka druhý den ve škole je předem známa (vyšetření u lékaře a podobně). Přístupové kódy obdrží vždy na začátku školního roku, heslo si vytvoří dle pokynů na portálu
 • pokud žák onemocní náhle, považuje se i první den nemoci žáka za pobyt ve škole a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči.
 • Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za dotovanou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie (viz nahoře). Druhý a  další dny nemoci se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Návod odhlašování stravy:

 • Na internetu zadat estrava.cz,
 • zadat kód zařízení: 0439 nebo vypsat ZŠ a MŠ Petřvald
 • zadat kód uživatele: budete mít zaznačeno v ŽK
 • zadat heslo: malé počáteční písmeno ze jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo kódu bez nul,
 • objeví se stránky se jménem strávníka a menu,
 • v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce,
 • pak můžete provést změny dle jídelníčku (1 – přihláška, 0 – odhláška),
 • po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Aktuální jídelníček najdete na stránkách ZŠ Petřvald

 

JÍDELNA-přihláška

Vyhledávání

Odkazy