Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2024/2025

Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, velmi si vážíme toho, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu.

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024 v 8.00 hodin v Základní škole Trnávka.

Pro děti máme připravené všechny potřebné pomůcky. Po zkušenostech z let minulých objednáváme hromadně sešity, pracovní sešity a potřeby do VV a PČ.

Co budete muset dokoupit a připravit?

 • Složku na sešity
 • Obaly na sešity a učebnice (na učebnice až v září, podle typu)
 • Později zakoupení pera, nejlépe po domluvě s p. učitelkou
 • 2x hrneček nejlépe plastový (1x do družiny – kdo bude chodit, 1x do třídy)
 • Zástěrku do VV, PČ
 • Hadřík nebo utěrku do VV, PČ
 • Převlečení do TV (tričko, kraťasy, tenisky – dovnitř, tepláková souprava, tenisky – ven)
 • Přezůvky do třídy, z bezpečnostních důvodů, pokud možno uzavřené

Prosíme, označte dětem oblečení i obuv do TV, přezůvky do tříd!!!!!!!

 

Informace ke stravování žáků

Ve školní jídelně se stravují pouze ti žáci, kteří mají řádnou přihlášku ke stravování a mají vyřízeno povolení k inkasu z účtu své banky ve prospěch účtu Školní jídelny při ZŠ Petřvald (182 234 931/0300), odkud je strava dovážena.

Ceny stravného jsou dotovány, rozděleny podle věku žáků, nezapočítávají se do nich náklady na mzdy a režie ve výši 27,- Kč.
·        Žáci ZŠ 6 let – oběd 21Kč
·        Žáci ZŠ 7-10 let – oběd 24 Kč
·        Žáci ZŠ 11-14 let – oběd 26 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Odhlašování a přihlašování obědů se řídí přesně stanovenými pravidly:

 • zákonní zástupci odhlašují stravu den předem do 13.00 hodin prostřednictvím portálu e-strava, případně telefonicky na čísle 556 754 226 v tom případě, že nepřítomnost žáka druhý den ve škole je předem známa (vyšetření u lékaře a podobně). Přístupové kódy obdrží vždy na začátku školního roku, heslo si vytvoří dle pokynů na portálu
 • pokud žák onemocní náhle, považuje se i první den nemoci žáka za pobyt ve škole a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči.
 • Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za dotovanou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie (viz nahoře). Druhý a  další dny nemoci se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Návod odhlašování stravy:

 • Na internetu zadat estrava.cz,
 • zadat kód zařízení: 66,
 • zadat kód uživatele: budete mít zaznačeno v ŽK
 • zadat heslo: malé počáteční písmeno ze jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo kódu bez nul,
 • objeví se stránky se jménem strávníka a menu,
 • v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce,
 • pak můžete provést změny dle jídelníčku (1 – přihláška, 0 – odhláška),
 • po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Vyhledávání

Odkazy