Omluvenky

Jdeme s dobou, takže absenci svých dětí můžete škole nahlásit i pomocí on-line formuláře. Jde však jen o oznámení, že nepříjde do školy. Psaná omluvenka v žákovské knížce je stále nutná!

Postup při omlouvání nepřítomnosti žáka

  • Do 48 hodin od zahájení absence je povinností rodičů informovat třídního učitele o důvodu nepřítomnosti žáka ve škole – osobně, telefonicky nebo on-line omluvenkou.
  • Po ukončení nepřítomnosti, zapíše rodič omluvenku do žákovské knížky a žák ji předloží třídnímu učiteli první den po skončení nepřítomnosti žáka.

Doporučuje se, aby se rodič též informoval o probíraném učivu a podle možností postupně s žákem zameškané učivo doplňoval.

Vyhledávání

Odkazy