Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Vidličková

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Ivana Vidličková, třídní učitelka III. třídy (2.  ročník)

Mgr. Jana Rabinská, třídní učitel I. třídy ( 4. ročník)

Mgr. Martina Kartáková, třídní učitelka II. třídy (1. a 3. ročník)

Hana Krasňanová, asistentka pedagoga

 

Školní družina
Mgr. Kristýna Šindlová,  vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Jana Rabinská

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Bronislava Brusová, školnice, výdejčí stravy, topič