Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Vidličková

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Ivana Vidličková, třídní učitelka I. třídy (1.  ročník)

Mgr. David Dolejší, třídní učitel II. třídy (2. a 3. ročník)

Mgr. Jana Rabinská, třídní učitelka III. třídy (4. ročník)

Mgr. Šárka Majkutová, učitelka

 

Školní družina
Mgr. Vendula Borkovcová,  vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Šárka Majkutová

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Bronislava Brusová, školnice, výdejčí stravy, topič