Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Vidličková

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Ivana Vidličková, třídní učitelka III. třídy (1.  ročník)

Mgr. Jana Rabinská, třídní učitel II. třídy (3. a 4. ročník)

Mgr. Martina Kartáková, třídní učitelka I. třídy (2. ročník)

Bc. Kateřina Šimečková, asistentka pedagoga

Hana Krasňanová, asistentka pedagoga

 

Školní družina
Mgr. Kristýna Šindlová,  vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Jana Rabinská

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Bronislava Brusová, školnice, výdejčí stravy, topič