Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Cholevová

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Hana Cholevová, třídní učitelka III. třídy

Mgr. Jana Rabinská, třídní učitelka II. a IV. třídy

Mgr. Martina Kartáková, třídní učitelka I. třídy

Hana Krasňanová, asistentka pedagoga

Ing. Světlana Sorokina, učitelka

 

Školní družina
Mgr. Kristýna Šindlová,  vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Martina Kartáková

Metodik prevence:
Mgr. Jana Rabinská

Nepedagogičtí zaměstnanci:

Bronislava Brusová, školnice, výdejce stravy, topič

 

 

 

Vyhledávání

Odkazy