ZŠ Trnávka

Krásy podzimu

Dne 26. 9. 2023 proběhl v naší škole projektový den na téma KRÁSY PODZIMU. Součástí aktivit byly různé úkoly pro žáky již během dopoledne, kdy děti tvořily plakát, vyjadřující podzim, hrály hry s podzimní tématikou, kreslily draky, pekly a připravovaly pohoštění na odpoledne, kdy se k nám připojili rodiče. Děti s rodiči plnili 5 úkolů a jejich splnění bylo vstupenkou na tvoření ve škole, kde na ně čekaly přírodniny a dýně k ozdobení a samozřejmě dopoledne upečené dobrůtky. Fotky jsou vloženy v galerii.

Děkuji všem pracovníkům školy za přípravu a organizaci, zvlášť p. vychovatelce Šindlové, která s tímto nápadem přišla.

 

Vítání podzimu

V úterý 26. 9. 2023 proběhne projektový den VÍTÁNÍ PODZIMU, děti budou tvořit a zpracovávat přírodniny, učit podle rozvrhu se nebudeme. V odpoledních hodinách (od 15:30 h.) proběhne akce s rodiči. Jste srdečně zváni.

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Plavání

Od 8. 9. 2023 do 01.12.2023 jezdíme na plavecký výcvik na bazén v Brušperku.

Odjezd od školy 7:35, po návratu pokračuje vyučování dle rozvrhu.

Další informace budou předány na třídní schůzce nebo jiným způsobem.

Třídní schůzky

Dne 5.9.2023 v 16 hod se konají společné třídní schůzky:

  • volba zástupce do školské rady
  • informace k nejbližším akcím

Jste srdečně zváni Mgr. Hana Cholevová a ostatní učitelé.

Lehkoatletický trojboj

Ve středu se naši žáci zúčastnili Lehkoatletického trojboje, který pořádá každoročně ZŠ v Petřvaldě. V konkurenci úplných i málotřídních škol z pěti okolních obcí přivezli sportovci celkové 3. místo z pohledu počtu získaných medailí. Nejúspěšnější byli žáci 2. ročníku s jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi, a prvňáčci, kteří dovezli po jedné zlaté a jedné stříbrné. Vzhledem k tréninkovým možnostem se jedná o vynikající výkon. Malým sportovcům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. dubna 2023

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

 

Seznam je zveřejněn ke dni 13. 4. 2023

Vyhledávání

Odkazy