Strašidelná škola

Ve středu 3. prosince se zájemci z řad rodičů i žáků sešli ve škole za začínajícího soumraku, aby se něco dověděli o tom, co se ve školní budově děje v době, kdy ji všichni opustí, tj. žáci, učitelé i ostatní zaměstnanci.  Během asi hodinové prohlídky si rodiče i děti, rozdělení do čtyř skupin a vybavení baterkami, prohlédli školu od sklepa až po půdu a vyslechli si povídání o tom, kde jaké strašidlo žije, zda je hodné či naopak škodící a zlobivé. Přitom plnili několik úkolů, z nichž některé pomohly strašidla zahnat, jiné naopak zapříčinily to, že strašidýlko ve škole zůstalo a zůstane dál a bude v ní hlídat dobrou náladu či pořádek. Všem skupinám se podařilo úkoly bezchybně splnit, takže jsme vyhnali Vrzníčka i Mrzoutka, ale ve škole dál působí skřítci  Nechutič a Bincovník. Uvidíme, možná, že po Vánocích zmizí i oni. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další podobnou akci.

Podzimní dovádění

V předposledním říjnovém dni jsme pořádali akci nazvanou „Podzimní dovádění“. Děti společně s rodiči či prarodiči vytvořily dvojčlenná, popřípadě trojčlenná družstva a ta společně soutěžila v celkem šesti podzimních sportovních disciplínách: běh s obručí, cvrnkání kuličky, chůze na chůdách, hod vlaštovkou, panák a čára.

Všechny výkony byly poctivě změřeny a zapsány do hrací karty. Po pečlivém propočítání všech výsledků se na prvních třech místech umístili:

  1. Anička Sklenáková s tatínkem
  2. Matouš Rejlek s maminkou
  3. Natálka Géryková s tatínkem

Děkujeme všem zúčastněných a těšíme se zase někdy příště.

 

Bylo – nebylo

Bylo, nebylo…, takto jsme pojmenovali akci, jejímž cílem bylo přiblížit nejenom dětem, ale i jejich rodičům, střípky z historie naší obce, a která proběhla ve čtvrtek 25. 9. 2014.

Ve dvou asi třicetičlenných skupinách žáci s rodiči a učiteli absolvovali okružní procházku celou obcí, která měla celkem 19 naučných zastávek. Dověděli se třeba, kdo byl pan Kuboš, jak to dopadlo s řezníkem Fišarem, proč už nejsou v obci žádné mlýny, jak dopadl pán z Harrasova a jiné zajímavosti. Prostřednictvím dobových fotografií pak všichni zúčastnění mohli porovnat vzhled domu či místa v minulosti s tím, jak vypadá dnes. Pozorným posluchačům jistě nic neuniklo, a proto zcela bez problémů během cesty vyřešili zábavný kvíz. Všichni dorazili do cíle bez újmy na zdraví, možná trošku unavení a hladoví, ale určitě s dobrým pocitem příjemně stráveného odpoledne.

Děkujeme za účast, věříme, že se akce setkala s kladným ohlasem, a kdoví, možná se setkáme na dalším pokračování, třeba Bylo, nebylo…v Kateřinicích.

Zahájení školního roku 2014 / 2015

Slavnostní zahájení školního roku 2014 / 2015 proběhne v pondělí 1.9. 2014 v 8.00 za příznivého počasí na školní zahradě, v opačném případě v budově školy.Žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci přijdou i s aktovkami. Školní jídelna a družina budou v provozu od 2.9. 2014.

Čarodějnická výstava

Předvečer filipojakubské noci využili někteří z Vás k prohlídce čarodějnické výstavy, kde mohli spatřit věci z každodenního života čarodějnic. K vidění byly chaloupky na kuří nožce, čarodějnické klobouky, amulety, škapulíře, černé kočky a kocouři, čarodějnická havěť- ropuchy a netopýři, lektvary i čarodějné lexikony… Mnozí napsali své dojmy do knihy „Libosti a nelibosti“ a hodili nějakou tu korunku do čarodějnické pokladny.

 Moc Vám děkujeme a těšíme se na další setkání.

Po stopách velikonočního zajíce

Na škaredou středu jsme se v určených skupinách vydali po stopách velikonočního zajíce. Ten si pro nás připravil osm méně či více záludných úkolů, které souvisely s velikonočními symboly.  Dozvěděli jsme se, jak se připravuje mazanec, upletli jsme si pomlázku, zařehtali řehtačkou, poskládali jsme beránka… Za každý splněný úkol vybraný člen skupiny obdržel písmenka, která skrývala jméno velikonočního zajíce. Tichou poštou pak jméno putovalo od  ucha k uchu, a pokud nedošlo ke zkomolení, otevřela se kouzelná brána, která nás dovedla k velikonočnímu pokladu zajíce Herberta.

Pyžamový bál

Ve čtvrtek 13. 2. proběhl ve školní družině „Pyžamový bál“. Všichni účastníci měli za úkol přinést si co nejzajímavější pyžamo. Během tanečního řádění jsme soutěžili v těchto čtyřech plesových disciplínách:

·          pojídání slaných tyčinek,

·         co nejrychlejší vypití pomerančového drinku,

·         výběr nejlepšího tanečníka,

·         výběr nejoriginálnějšího pyžama.

 Vrcholem bálového odpoledne byla bohatá tombola (viz fotografie).

Nejšikovnějším „pyžamákem“ se po vydařeném řádění stal Tadeáš Novák a nejšikovnější „pyžamicí“ Bětka Baletková.

Superfarmář

Superfarmář

Od 20. 1. do 24. 1. 2014 proběhlo ve školní družině školní kolo turnaje ve stolní hře „Superfarmář“, kterou nám i s cenami pro čtyři nejúspěšnější hráče zaslala firma Press-Pygmalion, s.r.o.  Z celkového počtu dvaceti pěti žáků se do finále probojovali čtyři nejlepší. Po velmi napínavém finále se na prvních čtyřech místech umístili tito žáci:

  1. místo- Ivana Lysová
  2. místo- Adrian Kavan
  3. místo- Šimon Novák
  4. místo- Natálie Červenková