Dne 4.10. 2012 jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří firmy Asompo a.s. v Životicích u Nového Jičína. Jedná se firmu zabývající se zpracováním komunálního odpadu. Žáci si prohlédli a obešli areál, dověděli se zajímavosti z historie firmy, měli možnost blíže se seznámit se strojovým parkem, což zajímalo hlavně hochy, a poté si zadováděli s klaunem Hopsalínem.

Exkurze se vydařila, počasí dětem přálo, zbývá jen poděkovat pořadatelům nejen za zajímavou prohlídku a program, ale také za výbornou svačinku, kterou dětem připravili.

 

 

Sběr papíru

Ve dnech 15. – 17.10. se uskuteční tradiční podzimní sběr papíru.Volně přístupný kontejner bude přistaven u školy v pondělí 15.10. dopoledne, odvezen bude kolem 13.00 ve středu 17.10. Děkujeme za každý příspěvek.

 

Sběr plastových víček

 

ZŠ Trnávka se přihlásila do soutěže s názvem – Nakrmte  Plastožrouta. Jedná se o soutěž ve sběru nápojových plastových víček, do které se mohou zapojit všichni žáci.

Víčka před odevzdáním doma zvažte a přineste.Samozřejmě očekáváme, že žáci budou nosit víčka ve větším množství a ne jednotlivě. Na konci školního roku pak vyhlásíme nejlepšího sběrače.

 

 

 

Aktuálně

 

V úterý 2.10. 2012 začíná kroužek florbalu. Kroužek potrvá 2 hodiny ( 13.00 – 15.00). S sebou: hokejku, florbalový míček, pití.

 

Dne 3. 10. 2012 od 15.30 proběhne na školní zahradě akce s názvem Vítej podzime. Během ní si děti i rodiče vyzkouší různé výtvarně – pracovní činnosti související s podzimní tématikou a na závěr si pustíme přinesené draky. Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta.