Výsledky přijímacího řízení ze dne 12. dubna 2023

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2023/2024 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.

 

Seznam je zveřejněn ke dni 13. 4. 2023

Vyhledávání

Odkazy