Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče předškoláků,

dovoluji si Vám oznámit, že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

se uskuteční

ve středu 12. dubna 2023 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

     Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2023 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2022 povolen odklad povinné školní docházky.  Jak už je dobrým zvykem,  připravíme rozpis návštěv, abyste se mohli přihlásit na určitou hodinu a dáme jej k dispozici  v MŠ Kateřinice. Na našich webových stránkách pod ikonkou „Přijímací řízení „najdete formuláře: Zápisní lístek, Žádost o přijetí a Žádost o odklad. Pokud přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky, nevyplňujete Zápisní lístek a k žádosti přiložíte doporučení z Pedagogicko – psychologické poradny a zároveň vyjádření dětského lékaře. Je nejvyšší čas toto začít vyřizovat. Těm z Vás, kdo nejste zcela přesvědčeni o zralosti svého dítěte, a nejenom Vám, doporučuji otevřít si příručku Chystáme se do 1. třídy, kterou rovněž najdete  pod výše zmiňovanou ikonkou. Kdo má zájem, může si ještě před samotným zápisem školu projít virtuálně.

Těšíme se na Vás!

Vyhledávání

Odkazy