Výsledky přijímacího řízení ze dne 7. dubna 2022

 

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2022/2023 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,  112, 113.

Odklad povinné školní docházky byl udělen uchazeči s registračním číslem: 111

 

Seznam je zveřejněn ke dni 12. 4. 2022

Vyhledávání

Odkazy