Družina

Léto v družině

Tak, a je to tady… červen, poslední měsíc ve školní družině. I ten jsme opět věnovali našemu tělu.  A tentokrát důležité tělní tekutině – krvi.

V prvním týdnu jsme si vyprávěli hororové příběhy, vytvářeli rudé otisky… Následně jsme se věnovali červeným a bílým krvinkám. Zjistili jsme, jak červená krvinka asi vypadá, kde se pohybuje a jaký je její hlavní úkol. To vše formou vyrábění, her a pokusů.

Posledním tématem při našem poznávání lidského těla byly bílé krvinky. Kreslili jsme bílou křídou, stavěli jsme z geometrických tvarů, či jsme soutěžili o nejlepšího obranáře. V posledních třech dnech došlo k vyhodnocení celoroční soutěže- „Poznáváme lidské tělo“ a vítězi se stali: TOMÁŠ S., SAMUEL M., LILI P., ANEŽKA T., IVANKA L. A DOMINIK L.

V červnu také došlo k ukončení činnosti kroužků a vyhlášení tří nejlepších absolventů.

Ve „stolohrách“ se na prvních třech místech umístili Nikol K., Magdaléna M. a Viktor H.

Ve sportovním kroužku to byli Jirka O., Matouš R. a Ondra H.

Všichni po zásluze dostali medaili a malou odměnu.

Přeji vám krásné a prosluněné prázdniny! Vaše vychovatelka Kristýna 😉

Jaro v družině

Během jarního období jsme opět poznávali tajemství našeho těla. V měsíci březnu se děti dozvěděly, jak funguje svalová a kosterní soustava, co pokrývá naše tělo a jak bychom měli o tyto důležité části těla pečovat. Kulturista Venda nás provázel během našeho poznávání svalové soustavy, kdy jsme soutěžili o největšího kulturistu anebo jsme stavěli tělocvičnu. Kosti nám pomohla objevovat bylinka Kostival, soutěžili jsme ve skládání „lebkového“ puzzle, děti vytvářely kostlivce či procvičovaly klouby. V dubnu jsme se zaměřili na krk, který je často opomíjený. Děti batikovaly šátky, zjišťovaly, co znamená pojem Adamovo jablko, procvičovaly hlasivky v pěvecké soutěži nebo vyráběly píšťalky. V posledních dvou týdnech jsme se dívali na krk z jiného pohledu. Žáci poznávali žirafí krk a tajemný ostrov se stejným názvem. A už je tu květen. Jak to uvnitř funguje- to bylo téma tohoto měsíce. Mezi důležité orgány byly vybrány- plíce, ledviny, žaludek a srdce. V družině jsme například soutěžili ve dvojicích, malovali nápoje, soutěžili o největšího jedlíka nebo jsme vyráběli srdce z písku…

Zima v družině

I v dalším ročním období jsme ve školní družině poznávali lidské tělo. Tentokrát jsme se zaměřili na náš velmi důležitý orgán: mozek, dále na zrak a sluch a v únoru jsme se zabývali trupem.

Mozek-řídící orgán našeho těla-má oblasti, které děti v prosinci objevovali. Byla to paměť, tu jsme cvičili Kimovou hrou, myšlení- děti si „hrály“ se slovem myšlenka, cvičily logické a praktické myšlení, řeč-soutěžili jsme v souboji řečníků, děti se zkoušely dorozumívat beze slov a poslední oblastí byl náš šestý smysl instinkt.

Zrak a sluch – jsou čtvrtý a pátý z našich smyslů- těm byl věnován celý leden. Nejenže jsme si povídali o stavbě ucha a oka, ale také jsme se tyto orgány snažili ozdobit. Děti vyráběly náušnice, brýle. Dále vyráběly brejlovce, sonar, hrály na bubínek, učily se morseovu i prstovou abecedu.

V únoru, jak už jsme uvedla, děti poznávaly trup. Zaměřily se na břicho, především na břišní tance, kdy jsme vytvářeli tanečnice, poslouchali orientální hudbu. Záda-děti soutěžily v koulení, nosičské soutěži či vyráběly reklamní leták na prodej batohu. Jelikož je trup namáhanou částí těla, vysvětlili jsme si, jak bychom se o něj měli starat- malovali jsme jídelníčky, vyzkoušeli jsme si masáže.

I když nás v zimě trápil nedostatek sněhu, přece jen jsme si stihli s dětmi zajít zabobovat na kopec a zabruslit si na místní rybník. Děti z družiny vyrobily vánoční dárečky pro pacienty oddělení dialýzy v nemocnici v Bílovci.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. 

Provozní doba školní družiny: 12.00 – 16:00 hodin

Rozvrh zájmových činností:

Liché pondělí: Stolohry

Sudé pondělí: Divadélko

Středa: Sportovky

Čtvrtek: Výtvarná dílna

Hlavní činnost probíhá v době od 13.00 do 14.00 hodin, v tuto dobu, prosíme, pokud možno děti nevyzvedávejte.

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 100,- Kč měsíčně. Je vybírána dvakrát za období školního roku a to takto:

  1. Období (září – prosinec)            400,- se splatností k 30.10.
  1.  období (leden – červen)            600,- se splatností k 31. 1.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

Úplatu lze provést platbou v hotovosti, nově také bankovním převodem s uvedením jména a příjmení plátce.

Číslo účtu školy je: 86-6356800217/0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim ve školní družině

Školní rok 2015/2016

Celoročním družinovým tématem je tentokrát lidské tělo.

V září se děti dozvěděly několik informací o lidských rukou. Zjišťovaly samy na sobě, co znamenají čáry na dlaních, hrály pexeso vytvořené z vlastních otisků, soutěžily, kdo má nejsilnější paže a kdo je Pepek Námořník. Samozřejmě nesměl být opomenut první z našich smyslů, a to hmat. Děti se pokoušely vytvořit Braillovo písmo, hrály stínové divadlo.

Následující měsíc říjen byl zaměřen na dolní končetiny. Děti soutěžily ve vázání uzlů, vytvářely střevíce, sportovaly a poznávaly tradiční i méně známé sportovní disciplíny, ve kterých se hraje pouze nohama. Dozvěděly se, kdo byl Terry Fox, a že jablko neroste jen na stromě.

V měsíci listopadu pak byla na řadě hlava. Nejdříve děti zkoumaly obličej a vlasy. Dověděly se, co je antropologie, vytvářely masky, poté si zahrály muzikál Hair a naučily se písničku „Marnivá sestřenice“. Čich a chuť byly další z poznávaných smyslů. Děti měřily navzájem své nosy, doslova vyplňovaly rčení „jít rovnou za nosem“, vymýšlely různé recepty a soutěžily s vařečkou.

Vyhledávání

Odkazy