Podzim ve školní družině

Školní rok 2015/2016

Celoročním družinovým tématem je tentokrát lidské tělo.

V září se děti dozvěděly několik informací o lidských rukou. Zjišťovaly samy na sobě, co znamenají čáry na dlaních, hrály pexeso vytvořené z vlastních otisků, soutěžily, kdo má nejsilnější paže a kdo je Pepek Námořník. Samozřejmě nesměl být opomenut první z našich smyslů, a to hmat. Děti se pokoušely vytvořit Braillovo písmo, hrály stínové divadlo.

Následující měsíc říjen byl zaměřen na dolní končetiny. Děti soutěžily ve vázání uzlů, vytvářely střevíce, sportovaly a poznávaly tradiční i méně známé sportovní disciplíny, ve kterých se hraje pouze nohama. Dozvěděly se, kdo byl Terry Fox, a že jablko neroste jen na stromě.

V měsíci listopadu pak byla na řadě hlava. Nejdříve děti zkoumaly obličej a vlasy. Dověděly se, co je antropologie, vytvářely masky, poté si zahrály muzikál Hair a naučily se písničku „Marnivá sestřenice“. Čich a chuť byly další z poznávaných smyslů. Děti měřily navzájem své nosy, doslova vyplňovaly rčení „jít rovnou za nosem“, vymýšlely různé recepty a soutěžily s vařečkou.

Vyhledávání

Odkazy