Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

V případě onemocnění či jiné překážky, která zabrání dostavit se k zápisu v daném termínu,  je možná individuální domluva.

Zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují MŠ Kateřinice, mají k dispozici pořadník z důvodu rychlejšího vyřízení. Ostatní se mohou dostavit kdykoliv v určené době.

Formuláře k vyplnění:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • zápisní lístek
  • žádost o odklad

Pokud  jsou zákonní zástupci dítěte  přesvědčeni o nutnosti odkladu školní docházky, dostaví se k zápisu rovněž a zde si vyplní formulář se žádostí o odklad. O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy podle §37 odst. 1. školského zákona. K vyplněné žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a  dětského lékaře. V případě, že obě tato doporučení nemá k dispozici, správní řízení bude přerušeno do doby, než obě doporučení získá, a to nejpozději do 31. května 2017.  Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.


Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy

Vyhledávání

Odkazy