Výsledky přijímacího řízení

 Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2017/2018 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: uchazeč č.

103

O přijetí uchazeče pod níže uvedeným registračním číslem nebylo dosud rozhodnuto:

109

 

 Seznam je zveřejněn ke dni 5. 4. 2017

 

Vyhledávání

Odkazy