Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti Vaší i Vašich dětí.

K dispozici máte 3 formuláře – Žádost o přijetí,  Žádost o odklad a Zápisní lístek.

pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

pdf

Zápisní list 2019

pdf

Žádost o odklad.docx

Vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní lístek, zašlete prostřednictvím datové schránky (h46mthv), emailu zstrnavka89@gmail.com nebo poštou na adresu Základní škola Trnávka, Trnávka 89, 742 58.

Pokud požadujete odklad, vyplňte příslušný formulář, přiložte vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení dětského lékaře, zašlete na adresu školy. Pokud nemáte dosud potřebné dokumenty, zašlete jen žádost, správní řízení bude přerušeno. Zatím nedokážu říci, kdy školní poradenská zařízení začnou fungovat.

Toto vše můžete zasílat v rozmezí od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím emailu, který nám, prosím, nezapomeňte uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

 

                     

Vyhledávání

Odkazy