Výtvarná soutěž

Jak už jsme psali výše, Magdalénka získala v soutěži „Voda jako povolání“ první místo. Její úspěch nás velmi motivoval, a proto jsme se zúčastnili ještě dvou výtvarných soutěží.

První z nich vyhlásilo OVOCENTRUM Valašské Meziříčí a úkolem žáků bylo nakreslit vybraný druh ovoce či zeleniny. Do soutěže jsme poslali z každé třídy dva obrázky. Výsledky budou známy na konci srpna.

První třída -Josef L., Vojta K.

Druhá třída- Johanka D., Terezka B.

Třetí třída- Ondra D., Lilien P.

Čtvrtá třída- Bětka B., Ivanka L.

Do druhé soutěže s názvem „Malovaná písnička“, kterou pořádá DDM v Ostravě-Porubě, byly vybrány čtyři nejlepší obrázky. Děti z výtvarného kroužku při ŠD měly za úkol namalovat vybranou písničku. Po společné domluvě jsme výtvarně ztvárnili písně „Beskyde, Beskyde“ a „Když jsem já sloužil“. Mezi reprezentanty byla vybrána tato díla:

Nikol K.-Když jsem já sloužil

Tomáš S.- Beskyde, Beskyde

Magdaléna M.- Beskyde, Beskyde

Tereza Š.- Když jsem já sloužil

Výsledek této soutěže bude znám na konci května, tak nám držte palce.

Vyhledávání

Odkazy