Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2018/2019 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců těmto uchazečům:

101, 103, 108

Zatím nerozhodnuto:

113
Seznam je zveřejněn ke dni 11. 4. 2018

Vyhledávání

Odkazy