Výsledky přijímacího řízení ze dne 10. 2. 2016

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeč pod níže uvedeným registračním číslem se od školního roku 2016/2017 přijímá k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113.

O přijetí uchazeče pod níže uvedeným registračním číslem nebylo dosud rozhodnuto: 105, 108,109, 114, 115.

Seznam je zveřejněn ke dni 11. 2. 2016

Vyhledávání

Odkazy