Hlavní stránka

1 2 3 7

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v úterý 1. 9. 2021  v 8.00 hodin:

a) V případě příznivého počasí na školní zahradě, zájemci z řad rodičů nejen prvňáčků jsou zváni.

b) V opačném případě uvnitř budovy školy, tentokrát bude vstup umožněn pouze rodičům prvňáčků, a to s rouškou.

Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacího řízení ze dne 24.4.2020

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2020/2021 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114

 

Seznam je zveřejněn ke dni 28. 4. 2020

 

 

Mgr. Ivana Vidličková

ředitelka

 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude letošní zápis do 1. ročníku probíhat bez přítomnosti Vaší i Vašich dětí.

K dispozici máte 3 formuláře – Žádost o přijetí,  Žádost o odklad a Zápisní lístek.

pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

pdf

Zápisní list 2019

pdf

Žádost o odklad.docx

Vyplňte Žádost o přijetí a Zápisní lístek, zašlete prostřednictvím datové schránky (h46mthv), emailu zstrnavka89@gmail.com nebo poštou na adresu Základní škola Trnávka, Trnávka 89, 742 58.

Pokud požadujete odklad, vyplňte příslušný formulář, přiložte vyjádření školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a potvrzení dětského lékaře, zašlete na adresu školy. Pokud nemáte dosud potřebné dokumenty, zašlete jen žádost, správní řízení bude přerušeno. Zatím nedokážu říci, kdy školní poradenská zařízení začnou fungovat.

Toto vše můžete zasílat v rozmezí od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020. O rozhodnutí Vás budeme informovat prostřednictvím emailu, který nám, prosím, nezapomeňte uvést do zápisního lístku.

Děkuji za pochopení této mimořádné situace.

Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka

 

                     

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční

ve středu 1. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2019 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

proběhne dne 2. září 2019 v 8.00 hodin za příznivého počasí na školní zahradě, v opačném případě v budově školy.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci ještě navíc aktovky.

 

Slavnostní ukončení školního roku

 

Zveme rodiče, prarodiče a všechny příznivce školy  na

“Slavnostní ukončení

 školního roku 2018/2019″,

které se koná ve středu  26. 6. 2019

od 15.30 hodin v sále sokolovny v Trnávce.

Program:

Divadelní představení „Setkání u Aničky“

                                                                                Rozloučení se „čtvrťáky“

 

Vstupné: dobrovolné

Těšíme se na Vaši účast!

Výsledky přijímacího řízení ze dne 1. 4. 2019

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2019/2020 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

Odklad povinné školní docházky byl udělen žadatelům pod registračními čísly:

102, 118, 119

 

Seznam je zveřejněn ke dni 2. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

v pondělí 1. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

Formulář s pořadníkem a další informace jsou k dispozici v MŠ Kateřinice.

         Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve škole líbit. 

Zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. září 2018 v 8.00 na školní zahradě, v případě nepřízně počasí v budově školy. Žáci 2. – 4. ročníku  si vezmou přezůvky, prvňáčci přijdou i s aktovkou.

1 2 3 7