Hana Cholevová

Koncert

Dne 9. 5. 2024 proběhl koncert spolupořádaný se ZUŠ Jožky Matěje z Brušperku. Atmosféra byla úžasná, diváků také přišlo dost, mohli jsme si užít hodinový koncert dětí, které chodí nebo chodily do naší základní školy. Děkuji za propůjčení místnosti na zámku a za přípravu koncertu učitelům ZUŠ (fotky naleznete v galerii).

Příprava na atletiku

Lehkoatletický trojboj- školní kolo

V posledním dubnovém týdnu proběhlo v rámci hodin tělesné výchovy školní kolo lehkoatletického trojboje. Děti mezi sebou soupeřily ve třech disciplínách- hod, běh 50 metrů a skok do dálky. Z každé kategorie jsme odměnily ty nejlepší. V první třídě se na první příčce umístil Martin B., Mikuláš O. a Marie M. Ve druhé třídě Luboš B. a Ema S. Ve třetí Honza B. a Lotty S. a ve čtvrté třídě byli nejúspěšnější Jakub Č. a Adriana Ch. Ostatní výsledky jsou vyvěšeny ve škole (fotky najdete v galerii).

Kristýna Šindlová

 

ZUŠ

ZUŠ Jožky Matěje Brušperk přijímá nové žáky ke studiu pro školní rok 2024/2025. Talentové přijímací zk oušky se konají ve dnech 20. a 21. května 2024 v prostorách ZUŠ v Brušperku. Pokud máte zájem přihlásit své dítě, přihlašujte se on-line přihláškou na www.zusbrusperk.cz do 15. května. Bližší informace k talentovým zkouškám naleznete na webových stránkách školy.

Zápis do 1. ročníku

Dne 9. 4. 2024 proběhl ZÁPIS pro školní rok 2024/25, kterého se zúčastnilo 16 dětí. Jednomu dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky. 15 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Jsme rádi, že děti přišly s úsměvem, někdy lehce s obavami, ale odcházely spokojené a my se na ně budeme těšit v novém školním roce.

Děkuji za přípravu a podporu učitelkám MŠ Kateřinice.

Zápis_vyvěšení

Miniházená

Turnaj miniházená

V úterý 26. 3. proběhl poslední turnaj v miniházené v tomto školním roce. Turnaje se zúčastnilo celkem pět týmů z okolních základních škol. Naše škola se umístila na 2. místě, kdy v těsném souboji o první místo prohrála se ZŠ Trojanovice 9:11. Ostatní výherní zápasy dopadly následovně se ZŠ Lichnov 15:2, se ZŠ Libhošť 11:7 a se ZŠ Mořkov 9:7. Nejlepším střelcem našeho týmu se stal Ondřej N. s 22 góly, dále Martin P. s 9 góly a Valentýn O. s 8 góly. Všem zúčastněným děkuji za skvělé výkony.

Kristýna Šindlová

 

Soutěžení s velikonočním zajícem

Před Velikonocemi jsme pro děti a rodiče připravily akci „Soutěžení s velikonočním zajícem“. Jak už název napovídá, jednalo se o převážně sportovní aktivity, které si děti společně s rodiči vyzkoušely. Všichni překonávali překážkovou dráhu, hráli zaječí honěnou nebo se snažili skočit jako zajíc. Mimo to určovali zaječí pobytové stopy, vymodelovali si zajíce ze slaného těsta nebo se naučili velikonoční koledu. Za každý splněný úkol děti dostaly na svou hrací kartu písmena, ze kterých pak sestavily slovo a následně vymyslely verš, který sloužil jako propustka k zaječí odměně. Pro rodiče bylo připraveno jarní občerstvení, které jsme společně s dětmi přichystaly. Všem rodičům i dětem děkujeme za veselé odpoledne.

Kristýna Šindlová

STEZKA ZA ŽIVOU VODOU V TERÉNU

27. 2. 2024 proběhlo se třeťáky pokračování projektu STEZKA ZA ŽIVOU VODOU v terénu. Vydali jsme do lesa nad školu, kde jsme měli vytipovaný potůček, který vytékal z pole. Děti se zapojily do aktivit, kdy koryto vyčistily, nastavily ostrůvky a vše, co  v přírodě je. Zaznělo zde hodně nápadů, jak se o vodu a o přírodu starat. Všem se to velmi líbilo. V galerii jsou fotografie z našich aktivit. Vše bude později vystaveno na náměstí v Kopřivnici. Ještě v dalších dnech děti šly zkontrolovat a opravit naši práci do lesa.

Děkujeme městu Kopřivnici za možnost zapojení se do tohoto projektu.

Hana Cholevová

Vyhledávání

Odkazy