Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče prvňáčků pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, velmi si vážíme toho, že jste si pro Vaše dítě vybrali naši školu.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin v Základní škole Trnávka. O průběhu zahájení Vás budeme podrobněji informovat v posledním srpnovém týdnu.

 

Co si máte připravit?

Děti dostanou zdarma balíčky v hodnotě 200,-Kč.

Obsah balíčku:

 • 1x modelovací hmota, 12 barev
 • 1x zmizík
 • 1x tužka tenká
 • 1x pero Tornádo
 • 1x voskové pastelky, 12 barev
 • 1x strouhátko
 • 1x barvy vodové, 12 barev
 • 1x guma
 • 1x lepidlo
 • 1x barevné papíry
 • 1x popisovací tabulka + 2 fixy a hadřík
 • 1x fixy, 4ks + 1 ks zelený zvlášť
 • 1x hodiny
 • 1x omalovánka
 • 4 ks sešitů

Co Vám dále zajistíme?

Po zkušenostech z let minulých objednáváme hromadně sešity, pracovní sešity a potřeby do VV a PČ. Uvedené pomůcky dětem připravíme, podepíšeme, na začátku školního roku Vám zašleme vyúčtování.

Seznam objednaných potřeb:

 • Sešity s pomocnými linkami 5ks na žáka
 • Desky na výkresy A3
 • Náčrtník
 • Prašné křídy
 • Pastelky 12 ks trojhranné
 • Štětec kulatý 10, štětec plochý 8
 • Tuš černá
 • Lepidlo v tubě 2 ks
 • Modelína 2 ks
 • Podložka na modelování
 • Spisové složky s gumou 4 ks

Co budete muset dokoupit a připravit?

 • Složku na sešity
 • Složku na písmena a slabiky
 • Kelímek na vodu (stačí od jogurtu)
 • Obaly na sešity a učebnice (na učebnice až v září, podle typu)
 • 2x hrneček nejlépe plastový (1x do družiny – kdo bude chodit, 1x do třídy)
 • Zástěrku do VV, PČ
 • Hadřík nebo utěrku do VV, PČ
 • Ručník (podepsat)
 • Převlečení do TV (tričko, kraťasy, tenisky – dovnitř, tepláková souprava, tenisky – ven)
 • Přezůvky do třídy

Prosíme, označte dětem oblečení i obuv do TV, přezůvky do tříd!!!!!!!!!!

 Informace ke stravování žáků

Ve školní jídelně se stravují pouze ti žáci, kteří mají řádnou přihlášku ke stravování a mají vyřízeno povolení k inkasu z účtu své banky ve prospěch účtu Školní jídelny při ZŠ Petřvald (182 234 931/0300), odkud je strava dovážena.

Ceny stravného jsou dotovány, rozděleny podle věku žáků, nezapočítávají se do nich náklady na mzdy a režie ve výši 27,- Kč.
 •  Žáci ZŠ 6 let – oběd 21Kč
 • Žáci ZŠ 7-10 let – oběd 24 Kč
 •  Žáci ZŠ 11-14 let – oběd 26 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Odhlašování a přihlašování obědů se řídí přesně stanovenými pravidly:

 • zákonní zástupci odhlašují stravu den předem do 13.00 hodin prostřednictvím portálu e-strava, případně telefonicky na čísle 556 754 226 v tom případě, že nepřítomnost žáka druhý den ve škole je předem známa (vyšetření u lékaře a podobně). Přístupové kódy obdrží vždy na začátku školního roku, heslo si vytvoří dle pokynů na portálu
 • pokud žák onemocní náhle, považuje se i první den nemoci žáka za pobyt ve škole a zákonný zástupce si může stravu odnést v jídlonosiči.
 • Druhý a další dny nemoci není nárok na oběd za dotovanou cenu – ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ OBĚD ODHLÁSIT! Pokud tak neučiní, budou k ceně stravného připočítány i náklady na mzdy a režie (viz nahoře). Druhý a  další dny nemoci se obědy do jídlonosičů nevydávají.

Návod odhlašování stravy:

 • Na internetu zadat estrava.cz,
 • zadat kód zařízení: 66,
 • zadat kód uživatele: budete mít zaznačeno v ŽK
 • zadat heslo: malé počáteční písmeno ze jména a příjmení bez háčků a čárek a číslo kódu bez nul,
 • objeví se stránky se jménem strávníka a menu,
 • v hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce,
 • pak můžete provést změny dle jídelníčku (1 – přihláška, 0 – odhláška),
 • po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.