Ivana Vidličková

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků, že

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se uskuteční

ve středu 1. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se bude týkat dětí, které k 31. srpnu 2020 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2019 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

proběhne dne 2. září 2019 v 8.00 hodin za příznivého počasí na školní zahradě, v opačném případě v budově školy.

Všichni žáci si přinesou přezůvky, prvňáčci ještě navíc aktovky.

 

Slavnostní ukončení školního roku

 

Zveme rodiče, prarodiče a všechny příznivce školy  na

“Slavnostní ukončení

 školního roku 2018/2019″,

které se koná ve středu  26. 6. 2019

od 15.30 hodin v sále sokolovny v Trnávce.

Program:

Divadelní představení „Setkání u Aničky“

                                                                                Rozloučení se „čtvrťáky“

 

Vstupné: dobrovolné

Těšíme se na Vaši účast!

Výsledky přijímacího řízení ze dne 1. 4. 2019

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění, oznamuje:

uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2019/2020 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

Odklad povinné školní docházky byl udělen žadatelům pod registračními čísly:

102, 118, 119

 

Seznam je zveřejněn ke dni 2. 4. 2019

 

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskuteční

v pondělí 1. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2019 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2018 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

Formulář s pořadníkem a další informace jsou k dispozici v MŠ Kateřinice.

         Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve škole líbit. 

Zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. září 2018 v 8.00 na školní zahradě, v případě nepřízně počasí v budově školy. Žáci 2. – 4. ročníku  si vezmou přezůvky, prvňáčci přijdou i s aktovkou.

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka Základní školy Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, oznamuje:

Uchazeči pod níže uvedenými registračními čísly se od školního roku 2018/2019 přijímají k základnímu vzdělávání na výše uvedené škole:

100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců těmto uchazečům:

101, 103, 108

Zatím nerozhodnuto:

113
Seznam je zveřejněn ke dni 11. 4. 2018

Zápis do 1. ročníku

Ředitelka ZŠ Trnávka oznamuje rodičům budoucích prvňáčků,

že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

v úterý 10. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v 1. patře budovy ZŠ.

         Zápis se týká dětí, které k 31. srpnu 2018 dovrší šesti let věku, a také dětí, kterým byl v roce 2017 povolen odklad povinné školní docházky. K zápisu je nutné přijít s dítětem osobně. V případě onemocnění či jiné překážky je možná individuální domluva.

Formulář s pořadníkem a další informace jsou k dispozici v MŠ Kateřinice.

         Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšíme a doufáme, že se jim bude ve škole líbit. 

Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

Žáci a zaměstnanci ZŠ Trnávka si dovolují pozvat rodiče a příznivce školy

na 141. ukončení školního roku, které se koná dne 29. 6. 2017

od 15.30 hodin v sále Sokolovny v Trnávce.

 

Program:

  • Muzikál “Jak se noty ztratily”: v hlavních rolích žáci školy
  • Rozloučení se čtvrťáky

Těšíme se na Vás !