Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Vidličková

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Ivana Vidličková, třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)

Mgr. Martina Kartáková, třídní učitelka II. třídy (4.ročník)

Jana Rabinská, třídní učitelka III. třídy (3. ročník)

Mgr. Šárka Majkutová, učitelka

 

Školní družina
Mgr. Kateřina Krutílková, vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Šárka Majkutová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Věra Davidová, školnice

Bronislava Brusová, výdejčí stravy

 

 

 

Prezentace