Zaměstnanci školy

Ředitelka školy:

Mgr. Ivana Vidličková

Pedagogičtí zaměstnanci

Mgr. Ivana Vidličková, třídní učitelka I. třídy (1.  ročník)

Jana Rabinská, třídní učitelka II. třídy (2. a 3. ročník)

Mgr. Šárka Majkutová, třídní učitelka III. třídy (4. ročník)

 

Školní družina
Miroslava Raníková, vychovatelka

Výchovný poradce:
Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Šárka Majkutová

Nepedagogičtí zaměstnanci

Věra Davidová, školnice

Bronislava Brusová, výdejčí stravy